ย่อหนังสือ 19/2552

ชำแหละ “แฮมเบอร์เกอร์”
ชื่อเรื่อง
:
ชำแหละ “แฮมเบอร์เกอร์”

ผู้แต่ง
:
วีรพงษ์ รามางกูร

สำนักพิมพ์
:
มติชน

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
123 หน้า

ราคา
:
115 บาท

โลกสมัยปัจจุบันที่เน้นเรื่องโลกาภิวัตน์ โลกไร้พรมแดน เมื่อวัฏจักรทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นใน
ภูมิภาคหนึ่งก็จะมีผลกระทบถึงกันไปทั่วทั้งโลกอย่างรวดเร็ว ชำแหละ “แฮมเบอร์เกอร์” ได้อธิบายถึงวิกฤตทาง
การเงินของสหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดขึ้นในปี 2552 ว่ามีจุดกำเนิดอย่างไร สร้างความเสียหายแค่ไหน พัฒนาการและ
ทิศทางแก้ไขปัญหาควรจะเป็นอย่างไร รวมถึงแนวทางในการเตรียมรับมือวิกฤตครั้งนี้สำหรับประเทศไทยด้วย

ภาษาญี่ปุ่น สนุก 8

ชื่อเรื่อง
:
ภาษาญี่ปุ่น สนุก 8

ผู้แต่ง
:
โอะซะมุ และ โนะบุโคะ มิซึตะนิ, ผู้เขียน ; ปรียา อิงคาภิรมย์, ผู้แปล

สำนักพิมพ์
:
New Wave

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
312 หน้า

ราคา
:
155 บาท

ภาษาญี่ปุ่นสนุก หรือชื่อเดิมคือ สนุกกับภาษาญี่ปุ่น แปลมาจากหนังสือชุด Nihongo Notes
ซึ่งเคยตีพิมพ์ในเจแปนไทมส์และเป็นที่นิยมอ่านกันอย่างแพร่หลายจนได้รับรางวัล “สิ่งพิมพ์ด้านวัฒนธรรมนานาชาติ
ครั้งที่ 10 ” ภาษาญี่ปุ่นสนุกจะช่วยทำให้นักเรียน นักศึกษา และคนไทยทั่วไปได้เรียนรู้เรื่องการสนทนาภาษาญี่ปุ่น
และได้เข้าใจถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพดินฟ้าอากาศของคนญี่ปุ่นไปพร้อมๆ กันซึ่งจะทำให้การ
เจรจาสื่อสารติดต่อกับคนญี่ปุ่นในเรื่องต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สเน็ก ฟิช ฟิช
ภาษาอังกฤษเที่ยวนอก
ชื่อเรื่อง
:
สเน็ก ฟิช ฟิช ภาษาอังกฤษเที่ยวนอก

ผู้แต่ง
:
มารพิณ

สำนักพิมพ์
:
บุ๊ค คาเฟ่

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
213 หน้า

ราคา
:
165 บาท

อยากเป็นแบ็คแพ็คเกอร์ไม่ยากอย่างที่คิด แค่มีแผนที่ อ่านภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย ชี้โบ้
ชี้เบ้ ปล่อยไก่นิดหน่อยจะเป็นไร หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณหมดอุปสรรคในการเดินทาง หากคุณกำลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศเป็นครั้งแรก และรู้สึกกังวลทุกครั้งที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ นี่คือทางออกสำหรับคุณ คู่มือที่จะพาคุณ
เที่ยวต่างแดนได้อย่างมั่นใจ แนะนำการใช้ภาษาอังกฤษและขั้นตอนต่างๆ ที่คุณจะพบในการเดินทาง ตั้งแต่การ
กรอกแบบฟอร์มที่สนามบิน ขั้นตอนการเข้า-ออกสนามบิน ไปขึ้นเครื่องที่ประตูไหน หรือทำยังไงถ้าต้องเดินทางเอง
พร้อมประโยคสนทนาแบบง่ายๆ ที่คุณอาจต้องใช้ในการเดินทาง

ทิปเด็ด เคล็ดลับ
สร้างงานจริงด้วย
Office 2007
ชื่อเรื่อง
:
ทิปเด็ด เคล็ดลับ สร้างงานจริงด้วย Office 2007

ผู้แต่ง
:
ดวงพร เกี๋ยงคำ

สำนักพิมพ์
:
โปรวิชั่น

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
297 หน้า

ราคา
:
179 บาท

หนังสือ “ทิปเด็ด เคล็ดลับ สร้างงานจริงด้วย Office 2007” นำเสนอวิธีการสร้างเอกสาร
หลากหลายรูปแบบด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 เทคนิคการสร้างพรีเซนเทชันด้วย PowerPoint 2007
และเทคนิคการจัดการกับข้อมูลและสูตรคำนวณด้วย Excel 2007 จากตัวอย่างงานจริงมากกว่า 100 ตัวอย่าง รวมถึงแนะนำเทคนิคการใช้งานแบบง่ายและรวดเร็ว

ปฏิวัติ 2475
ชื่อเรื่อง
:
ปฏิวัติ 2475 = 1932 Revolution in Siam

ผู้แต่ง
:
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

สำนักพิมพ์
:
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
507 หน้า

ราคา
:
390 บาท

รวบรวมผลงานของ 2 นักวิชาการไว้ในเล่มเดียวกัน ได้แก่ เรื่อง 2475 : การปฏิวัติสยาม ของ
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ที่เน้นให้เห็นความสำคัญในบริบททางสังคมทั้งภายในประเทศและสังคมโลก ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อ
ความรับรู้ แนวความคิด และกระบวนการตัดสินใจทางสังคมการเมือง กับ เรื่อง 2475 และ 1 ปีหลังการปฏิวัติ ของ
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับความคิดและบทบาททางการเมืองของกลุ่มฝ่ายต่าง ๆ ที่ได้ต่อสู้แย่งชิง
เพื่อดำรงรักษาและสถาปนาอำนาจทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของตนและฝ่ายตน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของ
ความผันแปรเบี่ยงเบนเส้นทางของระบอบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยตั้งแต่ต้น

ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น
ชื่อเรื่อง
:
ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น

ผู้แต่ง
:
วีระชัย วาสิกดิลก

สำนักพิมพ์
:
เนชั่นบุ๊คส์

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
163 หน้า

ราคา
:
125 บาท

“ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น” หนังสือที่จะทำให้ผู้อ่านห่างไกลจากสารพัดโรคร้ายและเป็นการพิสูจน์
ให้ผู้อ่านทราบว่า หมอที่ดีที่สุด คือตัวเราเอง กับเรื่องง่ายๆ ที่สามารถเริ่มทันทีด้วยตัวเอง เริ่มจากการรู้จักร่างกาย
ตัวเอง พฤติกรรมตัวเอง เรียนรู้และรับฟังสัญญาณเตือนจากร่างกาย พร้อมทั้งรู้จักวิธีการใช้โภชนาการและการ
ดำรงชีวิตให้ถูกต้องตามหลักของธรรมชาติ เพื่อให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันเอง เนื้อหาในเล่มผู้อ่านจะพบ
กับเคล็ดลับของการสร้างยาที่ดีที่สุดที่มีราคาไม่แพง นั่นคือยาที่สร้างขึ้นมาจากร่างกายที่สมดุล นอกจากนี้ยังมี
CASE ผู้ป่วยที่เป็นโรคต่าง ๆ แต่ละ CASE จะบอกถึงอาการของโรค พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ป่วย และวิธีรักษา
จากการปรับพฤติกรรมเพื่อสร้างสมดุลของร่างกายและเสริมภูมิต้านทานโรค

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: