ย่อหนังสือน่าอ่าน ฉบับที่ 3/2553

ทำให้คนมีคุณภาพ
ชื่อเรื่อง
:
ทำให้คนมีคุณภาพ

ผู้แต่ง
:
เขียน, Larina Kase ; ศาศวัต มหบุญพาชัย, เต็มยศ ปาลเดชพงศ์, แปลและเรียบเรียง

สำนักพิมพ์
:
Minibear Publishing

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
271 หน้า

ราคา
:
195 บาท

องค์กรที่ดำเนินกิจการประสบความสำเร็จนั้น องค์ประกอบด้านบุคคลถือเป็นสิ่งจำเป็นที่สุด ซึ่งต้อง
ประกอบไปด้วย ความเป็นผู้นำที่ดีของผู้บริหาร การจัดการที่ดี และทีมบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญและทัศนคติ
ในการปฏิบัติงานที่ดี เมื่อสร้างทีมงานที่มีคุณภาพขึ้นมาได้แล้ว จำเป็นต้องผูกมัดพวกเขาให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด
และต้องพัฒนาศักยภาพให้มีมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น สิ่งสำคัญ
ที่สุดที่ผู้บริหารควรกระทำคือ การผูกใจทีมงานเอาไว้ให้ได้ หนังสือเล่มนี้จะแนะนำกลยุทธ์ที่ผู้นำองค์กรสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้เพื่อเหนี่ยวรั้งพนักงานที่ดีเอาไว้ให้เป็นสมาชิกอันมีประสิทธิภาพของทีมงาน เพื่อนำพาให้องค์
สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้

กล้าที่จะเปลี่ยน — กล้าที่จะเก่ง
ชื่อเรื่อง
:
กล้าที่จะเปลี่ยน — กล้าที่จะเก่ง

ผู้แต่ง
:
เขียน, Larina Kase ; ศาศวัต มหบุญพาชัย, เต็มยศ ปาลเดชพงศ์, แปลและเรียบเรียง

สำนักพิมพ์
:
แมคกรอ-ฮิล

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
323 หน้า

ราคา
:
259 บาท

คุณเคยสังเกตตัวเองบ้างหรือไม่ว่าทำไมคุณจึงไม่สามารถนำศักยภาพในตัวของคุณเองออก
มาใช้ได้อย่างเต็มที่ เหมือนมีอุปสรรคบางอย่างทำให้คุณดูเหมือนกล้า ๆ กลัว ๆ ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง หนังสือเล่มนี้
จะช่วยเปลี่ยนชีวิตของคุณให้กลายเป็นผู้นำที่มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และสามารถนำศักยภาพของตนเอง
ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ พร้อมจะพาคุณผ่านกระบวนการผลักดันตัวเอง เพื่อที่จะได้เปลี่ยนแปลงให้เป็นคนที่มีพลัง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการทดลองใช้กระบวนการ GROWTH 6 ขั้นตอน เพื่อค้นให้พบว่าทำไมบางครั้งคุณ
ถึงไม่ทำในสิ่งที่ควรจะทำ กระตุ้นตัวคุณเองและคนรอบข้างให้ตื่นตัวตลอดเวลา เปลี่ยนความกลัวการเปลี่ยนแปลง
ให้กลายเป็นพลังงานที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ และสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่าง
ชาญฉลาด

ถอดรหัสความสุข
ชื่อเรื่อง
:
ถอดรหัสความสุข

ผู้แต่ง
:
กฤษณ์ รุยาพร

สำนักพิมพ์
:
เอเชีย แปซิฟิก อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์

ปีที่พิมพ์
:
2551

จำนวนหน้า
:
200 หน้า

ราคา
:
195 บาท

“ความสำเร็จไม่ใช่กุญแจของความสุขเสมอไป แต่การรู้จักชื่นชม และบริหารต่อม
ความสุขที่อยู่ภายใน เป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสรรค์วิถีแห่งความสุขในการเดินทางไปหาความ
สำเร็จ” เป็นคำกล่าวของ กฤษณ์ รุยาพร ผู้เขียนหนังสือ “ถอดรหัสความสุข” ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้จาก
ประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้นำสูงสุดและผู้บริหารองค์กรชั้นนำของไทย โดยแนะนำกระบวนการถอดรหัส
ความสุขเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทุกระดับด้วย หลักการ S – M – I – L – E คือ S – Self Awareness รู้จัก
และชื่นชมศักยภาพที่สอดคล้องกับต่อมสุขใจ M – Manage Emotion มีอิสระในการบริหารความสุข I – Innovate
Inspiration สร้างสรรค์วิถีแห่งความสุข L – Listen with Head and Heart ฟังเสียงความสุข และ E – Enhance
Social Happiness ต่อยอดความสุขสู่สังคม พร้อมยกกรณีศึกษาและตัวอย่างจริงของการนำไปประยุกต์ใช้อย่าง
ได้ผลในการสร้างดุลยภาพของความสุขและความสำเร็จทั้งในชีวิตการทำงานและส่วนตัว

ลอกคราบ ฮุน เซน
ชื่อเรื่อง
:
ลอกคราบ ฮุน เซน

ผู้แต่ง
:
วัชรินทร์ พิเศษศิลป์ : เรียบเรียง

สำนักพิมพ์
:
การเมือง

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
120 หน้า

ราคา
:
120 บาท

กล่าวถึงเรื่องราวของ ฮุน เซน ผู้นำประเทศกัมพูชา ตั้งแต่ชีวประวัติ ความเป็นมา ตลอดจน
เส้นทางการต่อสู้จนก้าวขึ้นมาสู่จุดสูงสุดทางการเมืองของกัมพูชา อีกทั้งเบื้องลึกเบื้องหลังของการสร้างสัมพันธ์
กับอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย และประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศของไทยกับกัมพูชาด้วย

เสกสรรค์กับมังกร
ชื่อเรื่อง
:
เสกสรรค์กับมังกร

ผู้แต่ง
:
สุวินัย ภรณวลัย

สำนักพิมพ์
:
มังกรบูรพาและสามัญชน

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
269 หน้า

ราคา
:
220 บาท

หนังสือ “เสกสรรค์กับมังกร” จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในวาระครบรอบอายุ 60 ปีเพื่อแสดง ‘มุทิตาจิต’
ต่อ ‘เสกสรรค์ ประเสริฐกุล’ เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อเขียนเพื่อบอกเล่าเรื่องราวและชีวิตในหลากหลายกรณีนับ
ตั้งแต่ช่วงสมัยยึดมั่นในอุดมการณ์ปฏิวัติ จนถึง ‘วันที่ถอดหมวก’ ของบุคคลผู้ซึ่งขึ้นมายืนอยู่บนเวทีและถูกจารึก
เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ถ่ายทอดสอดแทรกประสบการณ์
ของตนเองโดยน้องชายร่วมสายธารจิตวิญญาณ ดร.สุวินัย ภรณวลัย รองศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าสำนักศูนย์บูรณาการศาสตร์และภูมิปัญญาโบราณ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: